Memura harcırah müjdesi

Memura harcırah müjdesi
Kendi isteğine bağlı olarak naklen atanan memur ve hizmetlilere harcırah ödenmesi öngörüldü.Abone ol

Hükümet, Anayasa gereğince bütçe yasasında yer almaması gereken, bu nedenle de iptal edilen ya da edilme olasılığı bulunan düzenlemeleri ayrı bir yasa tasarısı olarak TBMM'ye getirdi.

Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanun Ve Kanun H עלות בלון קיבה טורקיה ükmünde Kararnamelere Eklenmesi ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'yla yurtiçinde veya yurtdışında sürekli bir göreve, kendi isteğine bağlı olarak naklen atanan memur ve hizmetlilere de yeni görev yerlerine kadar harcırah ödenmesi öngörüldü.

Daha önce kendi yazılı talepleri üzerine naklen ataması yapılanlardan harcırah ödenmemiş olanlar da başvurmaları halinde geçmişe dönük olarak harcırahlarını alabilecekler.

Tasarıyla mahalli idareler, reform süreci, Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri ise yeniden yapılanma çalışmaları sonuçlanıncaya kadar 5018 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasası kapsamı dışına çıkarılıyorlar.

Rekabet Kurulu'na sekiz üye

Tasarıda Rekabet Kurulu'nun Erdemir'in OYAK'a devrine izin veren kararı da dahil birçok kararını tartışmalı hale getiren toplantı ve karar yeter sayısına da açıklık getiriliyor.

Tasarıyla Rekabet Kurulu'nun sekiz üyeyle toplanıp karar alması öngörülüyor. Oylamalarda eşitlik olması halinde ise başkanın bulunduğu tarafın oyu üstün sayılacak.Kategori : ÇALIŞMA HAYATI